Onze privacypolitiek

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • (indien mogelijk) Uw domeinnaam en uw e-mailadres
 • Informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt
 • Uw voornaam, naam en e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren
 • Om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • Om u te contacteren voor informatie- en marketingdoeleinden

MEDERI NV geeft geen informatie door aan derden (organisaties die niet contractueel verbonden zijn met MEDERI NV) voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.

Beveiliging

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. MEDERI NV heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen commerciële e-mails wenst te ontvangen van MEDERI NV, gelieve ons te contacteren op het adres onderaan deze privacyclausule. Conform de wetgeving zal elke commerciële e-mail ook de mogelijkheid bevatten om u eenvoudig van onze e-maillijst te laten schrappen.

Over communicatie per brief of per telefoon

Als u ons via het web uw postadres of telefoonnummer meedeelt, kunnen wij u via post of telefoon periodiek contacteren met informatie over producten, diensten, komende evenementen of voor marktonderzoek. Als u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het adres onderaan deze privacyclausule.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • Telefonisch op het gratis nummer: 0800 – 91 886
 • Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • Online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval zullen wij u contacteren voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verleent MEDERI NV u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het adres onderaan deze privacyclausule. Op aanvraag bieden wij u ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacybeleid’, neem dan contact op met:

 • MEDERI NV, op het hieronder vermelde adres;
 • De Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

Hoe MEDERI NV contacteren over dit privacybeleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:

 • Per e-mail: secretariaat@Mederi.be
 • Per telefoon: 070 - 66 02 22 | Fax: 053 - 71 05 67
 • Per brief: MEDERI NV, Driesleutelstraat 74, 9300 Aalst