Wat is de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking in zelfstandige thuisverpleging?

Multidisciplinaire samenwerking laat je toe de zorgsituatie van de patiënt in zijn thuissituatie op een kwaliteitsvollere wijze te kunnen waarmaken. Samen kan je meer dan alleen. In vele thuiszorgsituaties zijn er diverse aspecten die aandacht vergen. De verpleegkundige invulling van een aantal van deze aspecten is belangrijk, maar ook andere disciplines zullen hier vaak een rol in hebben. Goede samenwerking tussen alle spelers is hierbij onontbeerlijk. Zoniet dreigen patiënten vaker en vroegtijdiger opgenomen te worden in intramurale zorgsettings (ziekenhuis , woon- en zorgcentrum, …).

Op lokaal vlak bestaan overlegorganen tussen eerstelijnswerkers die zulks mee faciliteren. Het is raadzaam hieraan deel te nemen. Ook hier kan een koepelorganisatie concrete raad geven en ondersteunend werken. Ook binnen de verpleegpraktijk kan je multidisciplinair samenwerken. Verpleegkundige teams kunnen aangevuld worden met zorgkundigen en zelfs samenwerken met huishoudhulpen.

Meer informatie over dit thema?

Stel uw vraag aan Mederi.
We laten ze beantwoorden door experts.