Wat moet ik in zelfstandige thuisverpleging weten van de conventie en de nomenclatuur?

De conventie en de nomenclatuur bevatten:

  • De regels en afspraken inzake de terugbetaling van jouw prestaties
  • De sancties door de dienst geneeskundige controle en evaluatie van het RIZIV bij niet-naleving hiervan

De kennis en correcte naleving van de regels is van groot belang voor jouw praktijkvoering in het algemeen en jouw facturatie in het bijzonder.

De conventie en nomenclatuur is vaak complex. Daarom richten beroepsverenigingen, evenals de eerder genoemde koepelorganisaties, geregeld cursussen in. Het is raadzaam dergelijke cursus als opstartend zelfstandig verpleegkundige te volgen.

Evenzeer zal je best blijvend aandacht hebben voor eventuele wijzigingen die zich geregeld in deze regelgeving voor doen. Ook in dit laatste spelen beide genoemde organisaties een belangrijke rol. Zij leveren aan hun leden deze nodige info en bijstand.

Meer informatie over dit thema?

Stel uw vraag aan Mederi.
We laten ze beantwoorden door experts.