Ziek of vakantie. Hoe zorg ik als zelfstandig thuisverpleegkundige voor permanentie?

Je kan zelf op zoek gaan naar degelijke vervangers. Maar in een arbeidsmarkt waar een grote schaarste heerst inzake verpleegkundigen is dit geen evidentie.

Andere mogelijkheden:

  • Via een interim-bureau
  • Via een koepelorganisatie: je kan bijvoorbeeld een vacature op hun website plaatsen of gebruik maken van het aanbod aan verpleegkundigen en zorgkundigen die zich spontaan melden bij hen.
  • Jobstudenten – voorwaarden:
    • Je hebt een erkenning als dienst thuisverpleegkunde of bent aangesloten bij een erkende dienst (bv. via een koepelorganisatie)
    • Je mag enkel personen met een diploma in de verpleegkunde of zorgkunde inschakelen

Meer informatie over dit thema?

Stel uw vraag aan Mederi.
We laten ze beantwoorden door experts.