Hoe vermijd ik als zelfstandig verpleegkundige problemen met schijnzelfstandigheid of btw?

Als je samenwerkt met andere zelfstandig verstrekkers, moet je rekening houden met regels inzake het sociale statuut en de btw-wetgeving. Al te vaak wordt hier te lichtzinnig aan voorbijgegaan, met als gevolg mogelijke boetes bij controle van sociale inspectie of belastingsambtenaren.

Enkele voorbeelden:

  • Doe je bijvoorbeeld administratie of facturatie voor collega-verpleegkundigen, dan voorzie je best aangepaste samenwerkingsstructuren om te beletten dat je 21% btw dient aan te rekenen
  • Coördineer je beroepsactiviteiten van een aantal collega’s, sta je in voor de inning en het doorstorten van honoraria, dan riskeer je dat zulks geïnterpreteerd wordt als zijnde ‘leiding geven + loon uitkeren’. In dat geval kan de sociale inspectie je veroordelen wegens het tewerkstellen van ‘schijnzelfstandigen’.

Trap niet in die val. Voorkom problemen. Dat kan vrij eenvoudig. Laat je bijstaan door mensen met voldoende expertise op dit terrein. Binnen koepelorganisaties zijn er hiertoe kant-en-klare structuren en contracten ontwikkeld die een sluitend antwoord geven en alle problemen op dit vlak voorkomen. Ook beroepsverenigingen beschikken over de nodige expertise.

Meer informatie over dit thema?

Stel uw vraag aan Mederi.
We laten ze beantwoorden door experts.