Voor welke niet-verpleegkundige taken moet ik tijd voorzien?

Je zal voldoende tijd en aandacht moeten besteden aan aspecten zoals

  • Een correcte administratie in het kader van de RIZIV-regelgeving
  • Voorbereiding van jouw facturatie, afhandeling ervan en behandeling van eventuele betwistingen van facturen bij ziekenfondsen
  • Boekhouding en fiscaliteit
  • Bijscholing inzake verpleegtechnische items evenals inzake aspecten van goeie praktijkvoering: fiscaliteit, verzekeringen, ICT,…
  • Contact en samenspraak met zorgtoewijzers (artsen, ziekenhuizen…), andere disciplines en mantelzorgers
  • Samenspraak met eventuele collega’s binnen de praktijk inzake zorgverlening en praktijkvoering
  • Materiaalaankoop en afvalverwerking

Werk je alleen dan zal je zelf elk van deze elementen aandacht moeten geven.

In een samenwerkingsverband kan je met je collega’s afspraken maken over wie welke verantwoordelijkheden op zich neemt.

Je kan je ook laten ondersteunen door een koepelorganisatie. Op die manier krijg je professionele ondersteuning door mensen met expertise op terreinen die je zelf onvoldoende beheerst of die zonder hen heel veel van je (professionele of vrije tijd) vergen.

Meer informatie over dit thema?

Stel uw vraag aan Mederi.
We laten ze beantwoorden door experts.